ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΧΥΜΩΝ

English Version

 

--> Η Εταιρία | Δραστηριότητες | Εταιρική Στρατηγική | Περιβάλλον

H ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία ALEXANDER είναι μια σύγχρονη ελληνική ιδιωτική βιομηχανία που από την ίδρυσή της πριν 30 χρόνια και μέχρι το έτος 2005, παρήγαγε μόνο κονσερβοποιημένα φρούτα τα οποία και διέθετε, μέσω εξαγωγών, σε όλες τις αγορές του εξωτερικού.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βέροιας, στο νομό Ημαθίας. Από τη μικρή επιχείρηση κονσερβοποίησης της δεκαετίας του 70, μέχρι τη σημερινή εξελιγμένη, σύγχρονη Βιομηχανική μονάδα, έχει καταφέρει μέσα από μια επιτυχημένη ανοδική πορεία να εξασφαλίσει ένα διεθνές πελατολόγιο και αξιόλογους συνεργάτες.

Από το 2006, προχώρησε στην παραγωγή ασηπτικά θερμικά επεξεργασμένων (HTST) και συσκευασμένων προϊόντων συμπυκνωμένου πουρέ ροδάκινου και μήλου με προοπτική επέκτασης και σε άλλα φρούτα. Για το σκοπό αυτό εγκατέστησε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής χυμού με ασηπτική επεξεργασία. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια επαναστατική καινοτομία στο χώρο της τεχνολογίας τροφίμων, κυρίως των υγρών και των ρευστών υψηλού ιξώδους, αφού παρέχει προϊόντα υψηλού επιπέδου ως προς την εμφάνιση, τη γεύση αλλά και τις διατροφικές τους ιδιότητες. Πρόκειται για μια πλήρως αυτοματοποιημένη μέθοδο με δυνατότητα ελέγχου σε όλα της τα στάδια, με αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων με άριστες προδιαγραφές.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η ALEXANDER εξακολουθεί να δημιουργεί, να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται ραγδαία. Όλα όσα γίνονται ακολουθούν πάντα την ίδια φιλοσοφία που έχει σαν στόχο της την παραγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου:

  • Εφαρμόζει αυστηρή επιλογή και απόλυτο έλεγχο των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων.

  • Χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

  • Εφαρμόζει σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας από την επιλογή των πρώτων υλών έως και τη διάθεση των τελικών προϊόντων στον καταναλωτή.

Η ALEXANDER έχει αναπτύξει σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) σε όλα τα στάδια παραγωγής, γεγονός που δείχνει τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο της διάθεσης υγιεινών και ασφαλών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή χρήστη.

Για την ALEXANDER, ένα πολύτιμο κεφάλαιο είναι οι άνθρωποί της. Στην εταιρεία εργάζονται περισσότεροι από 20 μόνιμοι υπάλληλοι με ειδικότητες σε διάφορους τομείς, ενώ κατά τους θερινούς μήνες οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία ανέρχονται στους 400 υπαλλήλους.

Η ενεργός συμμετοχή της σε εθνικούς επαγγελματικούς φορείς, καθώς και η παρουσία της σε διεθνείς εκθέσεις, δηλώνει το ενδιαφέρον της για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, την διαρκή ενημέρωση στην ζήτηση της αγοράς καθώς και την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Με σύμμαχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό του τρόπου παραγωγής των προϊόντων, την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της και με όραμα την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητάς τους, αντιμετωπίζει το μέλλον, με αισιοδοξία και υπευθυνότητα.

 


--> Η Εταιρία | Δραστηριότητες | Εταιρική Στρατηγική | Περιβάλλον

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες της ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ συνοψίζονται ως εξής:

α) Παραγωγή και εμπορία κονσερβών ροδάκινου ποιοτήτων Standard, Good Standard και Choice, διαφόρων τύπων ως προς την κοπή (Cups, Slices and Dices) και διαφόρων συσκευασιών (1kg, A10, A12).

β) Παραγωγή και εμπορία κονσερβών Fruit Cocktail 4 και 5 φρούτων σε συσκευασίες του 1kg και Α10 ποιοτικών κατηγοριών Good Standard και Choice

γ) Παραγωγή και εμπορία κονσερβών βερίκοκου, αποφλοιωμένου και μη, κοπής Cups, ποιοτήτων Good Standard και Choice, σε διάφορες συσκευασίες (1kg, A10, A12).

δ) Παραγωγή και εμπορία συμπυκνωμένου πουρέ ροδάκινου 30 - 32 οBrix ασηπτικής θερμικής επεξεργασίας HTST και ασηπτικής συσκευασίας σε βαρέλια των 220 λίτρων (230 kg καθαρό βάρος)

ε) Παραγωγή και εμπορία συμπυκνωμένου πουρέ μήλου 30 - 32 οBrix ασηπτικής θερμικής επεξεργασίας HTST και ασηπτικής συσκευασίας σε βαρέλια των 220 λίτρων (230 kg καθαρό βάρος)

στ) Παραγωγή και εμπορία Single Strength πουρέ μήλου 11 - 13 οBrix ασηπτικής θερμικής επεξεργασίας HTST και ασηπτικής συσκευασίας σε βαρέλια των 220 λίτρων (215 kg καθαρό βάρος)

 


--> Η Εταιρία | Δραστηριότητες | Εταιρική Στρατηγική | Περιβάλλον

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η χωροταξική οργάνωση του εξοπλισμού παραγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία για την ALEXANDER, γιατί αφενός πρέπει να έχει εύκολη προσβασιμότητα και αφετέρου να είναι σε εύκολη και πλήρως λειτουργική γραμμή αλλά και κατά τέτοιο τρόπο οργανωμένη που να μην επιτρέπει τη διασταυρούμενη επιμόλυνση (cross-contamination).

Καλή πρακτική, απετέλεσε ο σχεδιασμός του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας με στόχο την μείωση των απαραίτητων κινήσεων του εργαζομένου μέσα στο χώρο εργασίας του. 

Η ορθολογικά προγραμματισμένη χρήση του εξοπλισμού, είναι καθοριστική για την αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρίας ιδιαίτερα όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, θερμοκρασία, υγρασία αλλά και θέματα υγιεινής έχουν επίπτωση στην ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων.

Βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση της επίδοσής της. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού που οδηγεί στην περαιτέρω ανάπτυξή της, η εταιρία έχει καθορίσει στόχους, που εκφράζονται μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου, στους οποίους συγκαταλέγονται μερικοί, όπως:

  • τρέχουσες και προβλεπόμενες ανάγκες της επιχείρησης λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της αγοράς των προϊόντων όπου αυτή απευθύνεται (στρατηγική marketing και πωλήσεων)

  • στοιχεία των δυνατοτήτων βελτίωσης του εξοπλισμού παραγωγής, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των προϊόντων που παράγει (λειτουργικό σχέδιο - πρόγραμμα ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών)

Φιλοσοφία της Διοίκησης της εταιρίας είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η συνέπεια, η εργατικότητα και το πραγματικό ενδιαφέρον για την ικανοποίηση του πελάτη, στοχεύοντας στο υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων της, γιατί πιστεύει ότι οι σχέσεις της εταιρίας με τους πελάτες της πρέπει να διέπονται από εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια και να ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες τους.

 


--> Η Εταιρία | Δραστηριότητες | Εταιρική Στρατηγική | Περιβάλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ALEXANDER αναφορικά με το περιβάλλον, γίνεται μέσω περιβαλλοντικών στόχων που έχει ορίσει στα πλαίσια ενός συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος.
Για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας έχουν αναπτυχθεί περιβαλλοντικά προγράμματα ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να ελέγξει και να επηρεάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις παραγωγικές δραστηριότητές της.

Η εταιρεία ALEXANDER στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, εφαρμόζει την απορρύπανση των ακάθαρτων νερών, αποβλήτων ή λυμάτων, με διάφορες χημικοτεχνικές και βιοτεχνολογικές διαδικασίες σε διάφορα στάδια, ώστε να πετύχει την υγιεινή διάθεση και περαιτέρω χρησιμοποίηση αυτών.

 

Τα Νέα μας

 

 

 

 

 


Η ΕΤΑΙΡΙΑ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

σχεδιασμός ιστοσελίδων ANDY WEB